Adatkezelési tájékoztató

(Érvényes: 2019. augusztus 1-től)

Adatkezelő: Holdampf Éva (magánszemély)
Adatkezelő email címe: hello [kukac] szubjekteve.hu
Honlap: http://www.szubjekteve.hu

I. A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő alapelvei megfelelnek az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak, így különösen:
– A 2011. évi CXII. törvénynek – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, Rendelet/GDPR).

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlapon az Adatkezelő csak egyértelmű céllal gyűjt adatokat, és soha nem gyűjt több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbíti vagy törli. Az adatokat csak korlátozott ideig tárolja, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor törli azokat. Az adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja.

1.2. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

Hozzászólások gyűjtése blog-
bejegyzéshez
Adatkezelés célja: érdeklődők/hozzászólók tájékoztatása
Kezelt adatok Jogalap Tárolás
időtartama
Név, e-mail cím, webcím, szöveg Hozzájárulás (bármely időpont-ban visszavonhatja) A hozzájárulás visz-szavonásáig
E-mail küldés a honlap tulajdo-nosának
Adatkezelés célja: érdeklődők/
hozzászólók tájékoztatása
Kezelt adatok Jogalap Tárolás
időtartama
Név, e-mail cím, üzenet Hozzájárulás (bármely
időpontban visszavonhatja)
30 nap

2. A COOKIE HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: sütiket) használ. A süti betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy az Adatkezelő néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatóiról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

2.1. A COOKIE-K JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelete (Rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

2.2. A WWW.SZUBJEKTEVE.HU OLDALON HASZNÁLT COOKIE-K FŐBB JELLEMZŐI

Működéshez szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló sütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

3. A WWW.SZUBJEKTEVE.HU SZERZŐJÉVEL VALÓ KAPCSOLATBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: a http://www.szubjekteve.hu oldal olvasójának azon igénye, hogy a weboldal szerzőjével kapcsolatba lépjen, és e kapcsolatfelvételre választ kapjon a szerzőtől.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, email cím

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. (Törlési igényét a megadott email címen jelezheti.)

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben a honlap adatkezelésével kapcsolatban, akkor örömmel válaszolok az alábbi elérhetőségen:

    E-mail: hello@szubjekteve.hu

II. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

III. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

– a tájékoztatáshoz való jog;
– az adatok hozzáféréséhez való jog;
– az adatok hordozhatóságához való jog;
– az adatok helyesbítéséhez való jog;
– az adatok törléséhez való jog (elfeledtetés);
– az adatok zárolásához való jog;
– a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 3 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 3 napon belül eleget tesz.

IV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel.: +3613911400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

V. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.